Један најчешћих начина кажњавања „непослушних“ радника, односно радника које из неког разлога треба склонити (без да им се уручи отказ уговора о раду), јесте незаконито распоређивање на друго радно место. У оваквим случајевима, радницима се на неки начин отежавају услови рада – било кроз смањену зараду, било кроз распоређивање на удаљено радно место до којег морају да путују или на неки други начин, када послодавац фактички уместо отказа уговора о раду (који подлеже строжијим условима од уручења неповољног анекса), запосленог склања са до садашњег радног места односно отежава му услове рада.

Шта је (незаконит) Анекс Уговора о раду?
Незаконит Анекс Уговора о раду представља акт којим послодавац нуди измену уговорених услова рада, али та измена из неког разлога, није по закону.

Разлози за ту незаконитост су различити, на пример – недовољно образложена понуда за измену уговорених услова рада или непоштовање саме процедуре приликом премештаја итд. У сваком случају, у оваквим ситуацијама потребно је да се испита да ли постоје објективне потребе процеса рада за овакво распоређивање или су разлози неке друге, субјективне природе ван потребе процеса рада (постајење потребе процеса рада представља законит основ за премештај).

У оваквим случајевима запосленом се готово увек саветује да потпише овакав Анекс, с обзиром да уколико то не чини у року од осам дана од пријема анекса са понудом – то представља основ за отказ Уговора о раду.

Опције за поништај Анекса Уговора о раду пред надлежним судом:
Уколико запослени сматра да је незаконито премештен на друго радно место, потребно је да у року од 60 дана од дана потписивања тог анекса, покрене поступак пред надлежним судом.

Дакле, запослени који потпише Анекс Уговора о раду за који сматра да није по закону, биће премештен на друго радно место, али ће са тог (новог) радног места моћи да захтева од суда да суд такав анекс поништи, што ће, након поништаја – за последицу имати правну важност претходног Уговора о раду (односно анекса), односно правну важност послова на којима је радник претходно радио.

Морам да напоменем да, уколико је један од отежаних услова рада – смањена зарада, онда уз подношење тужбе за поништај анекса, од суда се истовремено може тражити и исплата разлике зараде између два радна места.

Додатно „затезање“ односа са послодавцем против којег треба поднети тужбу, извор је великог стреса за сваког запосленог који се нађе у таквој ситуацији. Ипак, као и у претходним текстовима, саветујем запосленима да се охрабре и туже увек када у консултацији са својим адвокатом, процене да за то имају основа.

Аутор: Адвокат Софија Д. Јонкић

Сва права задржана. Коришћење дела или целог текста, само уз писмену дозволу аутора.