062 8996947
sofijajonkic@gmail.com

Advokat Sofija Jonkić

OSNIVAČ kancelarije
ADVOKAT SOFIJA D. JONKIĆ

Biografija

Rođena je u Ćurpriji 1989. godine, diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Od 2015. godine, kada je zakoračila u svet advokature najpre kao advokatski pripravnik, a zatim i kao advokat, primat daje stalnom učenju i usavršavanju svog znanja.  Učesnik je mnogobrojnih radionica iz različitih pravnih oblasti, a posebno se ponosi seminarima i radionicama u organizaciji Saveta Evrope vođenih na temu prava novinara i slobode govora. 

Nastavljajući porodičnu tradiciju, idući stazama njene majke Vere Tomović, ekpertiza su joj radno pravo i prava radnika, ali kao nova generacija koja nastavlja dalje, usmerava i proširuje svoja interesovanja na ljudska prava, borbu protiv diskriminacije, slobodu govora i pitanja ekologije. 

Bavi se takozvanom “klasičnom advokaturom” uz maksimu – “tu smo uz narod”, te tako danas najviše zastupa “običan svet”, klijene koji dolaze po preporuci, a koje je sistem ostavio na cedilu. Klijente zastupa pred sudom u svim oblastima naknada šteta, ostaviskim postupcima, izvršnim postupcima, krivičnim i prekršajnim postupcima i generalno pitanjima imoviske prirode, uz izradu svih vrsta ugovora i opštih akata.  

Svakog svog klijenta dočekuje sa punim poštovanjem i uvažavanjem njegove ličnosti i posebnosti.